Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst aktu: pdf D20011085L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011085.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011085Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-09-18
Data wydania: 2001-07-27
Data wejścia w życie: 2001-10-01
Data obowiązywania: 2001-10-01
Uwagi: art. 46 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 18 września 2001 r., art. 46 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
RADA MINISTRÓW
WOJEWODA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP