Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Tekst aktu: pdf D20011198L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011198.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011198Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-10-08
Data wydania: 2001-09-06
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Art. 8 ust. 3 w zakresie, o którym mowa w : art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) wchodzi w życie 2 stycznia 2004 r., art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) wchodzi w życie 2 lipca 2003 r., art. 6 ust. 1 pkt 5 wchodzi w życie 2 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP