Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1325

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.


Tekst aktu: pdf D20011325L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011325.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011325Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-10-23
Data wydania: 2001-09-18
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2004-06-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP