Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1419

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.


Tekst ogłoszony: pdf D20011419.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-09
Data wydania: 2001-11-06
Data wejścia w życie: 2001-11-09
Data obowiązywania: 2001-11-09
Data uchylenia: 2004-09-13
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP