Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.


Tekst ogłoszony: pdf D20020436.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-04-30
Data wydania: 2002-04-22
Data wejścia w życie: 2002-04-30
Data obowiązywania: 2002-04-01
Data uchylenia: 2003-04-22
Uwagi: Par. 1: 1). pkt 5 lit. b) wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.,2). pkt 5 lit. c) wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r., 3). pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP