Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Tekst aktu: pdf D20021112L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021112.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021112Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-08-16
Data wydania: 2002-07-03
Data wejścia w życie: 2002-11-17
Data obowiązywania: 2002-11-17
Uwagi: art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1 wchodza w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP