Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.


Tekst ogłoszony: pdf D20021169.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-02
Data wydania: 2002-08-28
Data wejścia w życie: 2002-09-02
Data obowiązywania: 2002-09-02
Data uchylenia: 2017-07-01
Uwagi: 1) par. 440 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., 2) par. 610 ust. 4 w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji eksploatowanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., 3) par. 614 ust. 2 w odniesieniu do lamp osobistych stosowanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., 4) par. 623 ust. 1 w odniesieniu do istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia "a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., 5) par. 635 ust. 1 w odniesieniu do eksploatowanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia maszyn i urządzeń poza oddziałami górniczymi, z wyjątkiem maszyn ręcznych i ruchomych, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., 6) par. 681 ust. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP