Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Tekst aktu: pdf D20021204L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021204.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021204Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-09-09
Data wydania: 2002-07-18
Data wejścia w życie: 2003-03-10
Data obowiązywania: 2003-03-10
Uwagi: Art. 5 ust. 5 stosuje sie od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP