Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.


Tekst ogłoszony: pdf D20021360.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021360Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-10-07
Data wydania: 2002-08-30
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP