Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Tekst aktu: pdf D20021679L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021679.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021679Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-11-30
Data wydania: 2002-10-10
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP