Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 65

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty


Tekst aktu: pdf D20030065L.pdf
  pdf D20030065.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030065.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-01-22
Data wydania: 2002-12-20
Data wejścia w życie: 2003-02-06
Data obowiązywania: 2003-02-06
Uwagi: Art. 1 pkt 7, 15 i 26 w części dotyczącej art. 43 ust. 2 wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2003 r. z dniem 1 czerwca 2004 r. utraciła moc w zakresie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP