Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze


Tekst aktu: pdf D20030071.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030071.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-01-22
Data wydania: 2002-12-31
Data wejścia w życie: 2003-02-06
Data obowiązywania: 2003-02-06
Data uchylenia: 2005-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP