Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Tekst aktu: pdf D20030717L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030717.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030717Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-05-10
Data wydania: 2003-03-27
Data wejścia w życie: 2003-07-11
Data obowiązywania: 2003-07-11
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP