Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie metod analiz wyrobów winiarskich do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej


Tekst ogłoszony: pdf D20031173.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-07-18
Data wydania: 2003-05-12
Data wejścia w życie: 2003-08-02
Data obowiązywania: 2003-08-02
Data uchylenia: 2005-06-03
Uwagi: Par. 1 utracił moc z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP