Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1683

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym


Tekst aktu: pdf D20031683.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031683.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-10-07
Data wydania: 2003-08-26
Data wejścia w życie: 2003-10-22
Data obowiązywania: 2003-10-22
Data uchylenia: 2004-06-19
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP