Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20031953L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031953.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031953Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-11-24
Data wydania: 2003-11-14
Data wejścia w życie: 2003-12-09
Data obowiązywania: 2003-12-09
Uwagi: 1).Art. 1 pkt 13-15 wchodzą w życie z dniem 24 listopada 2003 r; 2). Art. 1 pkt 30 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2004 r; 3) Art. 1 pkt 45 w zakresie art. 41 ust. 4-6 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.; 4). Art 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP