Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036

Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20032036L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20032036.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20032036Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-12-11
Data wydania: 2003-10-29
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Uwagi: Art. 1 pkt 37 lit. a, b i d, pkt 43 lit. c, pkt 65 lit.a, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP