Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20032256L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20032256.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-12-30
Data wydania: 2003-11-28
Data wejścia w życie: 2004-01-14
Data obowiązywania: 2004-01-14
Uwagi: Art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 10, pkt 20 lit. b weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP