Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 41

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20040041L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040041.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-01-30
Data wydania: 2003-12-18
Data wejścia w życie: 2004-04-16
Data obowiązywania: 2004-04-16
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP