Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 286

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej


Tekst aktu: pdf D20040286L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040286.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2004-03-02
Data wydania: 2004-01-23
Data wejścia w życie: 2004-03-17
Data obowiązywania: 2004-03-17
Uwagi: Przepisy art. 1 pkt 1, 9 lit. d, pkt 12, 19 lit. b oraz pkt 20 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 29 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), z wyjątkiem art. 2-6
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP