Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji


Tekst aktu: pdf D20040874L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040874.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-02
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: art. 31a, art. 31b i art. 50 ustawy ( Dz.U. z 1993 r. Nr 7 poz. 34 ), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, weszły w życie z dniem 1 lipca 2004 r.; art. 26 ust. 2a ustawy (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) z dniem 19 listopada 2004 r., z wyjątkiem art. 2-4
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP