Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 895

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20040895L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040895.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-20
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP