Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 199 poz. 2046

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20042046.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-09-13
Data wydania: 2004-09-07
Data wejścia w życie: 2004-09-13
Data obowiązywania: 2004-09-13
Data uchylenia: 2007-09-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Orzeczenie TK Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP