Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności


Tekst aktu: pdf D20042087L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042087.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042087Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-09-17
Data wydania: 2004-08-24
Data uchylenia: 2010-07-13
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 49-57, 60, 61 i 64 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP