Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2229

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów


Tekst ogłoszony: pdf D20042229.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-10-08
Data wydania: 2004-09-22
Data wejścia w życie: 2004-10-23
Data obowiązywania: 2004-10-23
Data uchylenia: 2015-08-28
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z