Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji


Tekst aktu: pdf D20042531L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042531.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042531Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-11-29
Data wydania: 2004-11-19
Data uchylenia: 2011-02-18
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 57-62, art. 68 ust. 2-4, art. 69 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP