Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Tekst aktu: pdf D20042571L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042571.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042571Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-12-02
Data wydania: 2004-11-17
Data wygaśnięcia: 2012-08-14
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 64-70 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP