Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20050086.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-01-18
Data wydania: 2004-12-30
Data wejścia w życie: 2005-02-02
Data obowiązywania: 2005-02-02
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie