Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach


Tekst aktu: pdf D20050435L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050435.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050435Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-03-22
Data wydania: 2005-03-15
Data uchylenia: 2010-12-13
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 67-73 i 79 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP