Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki


Tekst ogłoszony: pdf D20050716.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-05-11
Data wydania: 2005-04-22
Data wejścia w życie: 2005-05-26
Data obowiązywania: 2005-05-26
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie