Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 726

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej


Tekst aktu: pdf D20050726L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050726.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050726Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-05-16
Data wydania: 2005-04-16
Data wejścia w życie: 2005-05-31
Data obowiązywania: 2005-05-31
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP