Dz.U. 2005 nr 94 poz. 794

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody


Tekst ogłoszony: pdf D20050794.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-05-30
Data wydania: 2005-05-12
Data wejścia w życie: 2005-06-14
Data obowiązywania: 2005-06-14
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania