Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym


Tekst aktu: pdf D20051297L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051297.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-08-17
Data wydania: 2005-07-28
Data wejścia w życie: 2005-09-01
Data obowiązywania: 2005-09-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP