Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


Tekst aktu: pdf D20051365L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051365.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051365Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-08-30
Data wydania: 2005-07-27
Data wejścia w życie: 2005-09-01
Data obowiązywania: 2005-09-01
Uwagi: Art. 94 oraz art. 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., art. 107-150 oraz art. 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r., art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP