Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1468

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym


Tekst aktu: pdf D20051468L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051468.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051468Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-09-15
Data wydania: 2005-08-29
Data wejścia w życie: 2006-01-01
Data obowiązywania: 2006-01-01
Data uchylenia: 2014-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP