Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze


Tekst aktu: pdf D20051947L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051947.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051947Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-11-22
Data wydania: 2005-11-14
Data uchylenia: 2012-01-01
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 129-139, art. 147, art. 153, art. 155-157 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP