Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2257

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej


Tekst aktu: pdf D20052257L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20052257.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-12-30
Data wydania: 2005-12-16
Data wejścia w życie: 2005-12-31
Data obowiązywania: 2005-12-31
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP