Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 100 poz. 696

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze


Tekst aktu: pdf D20060696L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20060696.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-06-14
Data wydania: 2006-05-17
Data wygaśnięcia: 2012-08-16
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 213-222 i 229 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP