Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego


Tekst ogłoszony: pdf D20060984.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-31
Data wydania: 2006-07-24
Data wejścia w życie: 2006-07-31
Data obowiązywania: 2006-07-31
Data uchylenia: 2015-07-13
Uwagi: ostatecznie utraci moc z dniem 13 lipca zgodnie z ustawą Dz. U. z 1014 r. poz. 850
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP