Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane


Tekst aktu: pdf D20061118L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061118.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061118Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-01
Data wydania: 2006-08-17
Data uchylenia: 2010-11-12
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie obejmuje art. 105 ust. 2, art. 106 i art. 107 ust. 2.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP