Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1433

Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20061433.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-26
Data wydania: 2005-02-16
Data wejścia w życie: 2006-05-19
Data obowiązywania: 2006-05-19
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP