Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20061588L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061588.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061588Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-11-29
Data wydania: 2006-11-16
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Uwagi: Art. 18 wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2006 r., art. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., art. 1 pkt 15 lit. i-k, pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP