Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa


Tekst aktu: pdf D20061700L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20061700.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20061700Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-19
Data wydania: 2006-11-17
Data wejścia w życie: 2007-01-01
Data obowiązywania: 2007-01-01
Uwagi: rozdział 3 wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP