Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 136

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia


Tekst aktu: pdf D20070136L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070136.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070136Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2006-02-12
Data wydania: 2007-01-12
Data wejścia w życie: 2007-02-27
Data obowiązywania: 2007-02-27
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP