Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 233

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych


Tekst ogłoszony: pdf D20070233.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070233Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-02-28
Data wydania: 2007-02-12
Data wygaśnięcia: 2015-06-15
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 66-74 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP