Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów


Tekst aktu: pdf D20070331L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070331.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070331Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-03-21
Data wydania: 2007-02-16
Data wejścia w życie: 2007-04-21
Data obowiązywania: 2007-04-21
Uwagi: zawiera odesłanie do Traktatu o Unii Europejskiej Dz. Urz. WE C 325 z 24 grudnia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP