Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie


Tekst aktu: pdf D20070493L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070493.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070493Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-04-26
Data wydania: 2007-04-13
Data wejścia w życie: 2007-04-30
Data obowiązywania: 2007-04-30
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP