Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym


Tekst aktu: pdf D20070590L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070590.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070590Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-05-21
Data wydania: 2007-04-26
Data wejścia w życie: 2007-08-22
Data obowiązywania: 2007-08-22
Uwagi: art. 33 wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP