Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 691

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej


Tekst aktu: pdf D20070691L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070691.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2007-06-11
Data wydania: 2007-05-24
Data wejścia w życie: 2007-06-11
Data obowiązywania: 2007-06-11
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 26 marca 2013 r. (Dz. U. poz 392), z wyjątkiem art. 3-5.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP