Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 846

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej


Tekst aktu: pdf D20070846L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070846.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2007-07-09
Data wydania: 2007-05-11
Data wejścia w życie: 2007-07-24
Data obowiązywania: 2007-07-24
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP